Historie – bestyrelse – pokaler

Klubbens historie

Bestyrelsen

Klubmestre

HFS Atletiks Orienteringssektion 1951 til ? Bestyrelsen 1970-2017 Klubmestre damer 1970-2016
 Protokoller 1970-1985 Klubmestre herrer 1970-2016
Klubmestre nat 2009-2017
  Ungdomsløbernes pokal 1975-2016
  Bjerrefadet (fidusløbspokalen) 1992-2016
  Fiduspokalen 1971-2016
  Championpokalen 1974-2016
  Wild Midt West 1978-2016